RADOSŁAW SOBECKI

W samorządzie:

 • w latach 1999-2015 sołtys wsi Oporówko
 • w latach 2003-2015 radny powiatowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej
 • w latach 2006-2015 radny Rady Gminy Krzemieniewo
 • w latach 2009-2015 przewodniczący Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior
 • od kwietnia 2015 r. zastępca wójta gminy Krzemieniewo
 • w 2018 r. wybrany wójtem Gminy Krzemieniewo

Edukacja:

 • Technikum Rolnicze w Lesznie
 • Policealne Studium Administracyjno – Prawne w Lesznie
 • Studia na PWSZ w Lesznie na kierunku Rolnictwo w specjalności Agronomia
 • Studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Prywatnie:

 • urodzony w 1976 r.
 • mieszkaniec Oporówka (gospodarstwo rolne)
 • żona Ewa (ślub w 1998 r.)
 • syn Adrian i córka Daria
 • w latach 1989-1996 zawodnik (biegacz) Krokus Leszno
 • członek OSP Oporówko (do 2015 r. naczelnik)
Obrazek